Radionice plesa

Program plesnih radionica završilo je 38 polaznika. Program se sastojao od radionica društvenih i povijesnih plesova, u sklopu kojih je planirana priprema 9 koreografija.

Voditelji radionica bili su Jadranka Vostrel i Tihomir Kološić.

Plesna radionica u sklopu projekta U potrazi za istinom

Organizirano je 36 radionica povijesnog plesa na kojima su pripremljene 4 koreografije: Fantazija – valcer, Stara zagorska polka – polka, Kvadrilja – linijski dvorski ples i Šetnja samoborskim krajem – tradicionalni dvokorak za inkluzivnu grupu.

Plesni nastup u sklopu projekta U potrazi za istinom

Organizirano je 36 radionica društvenog plesa i na njima pripremljeno 5 koreografija: Za sve je kriva Bossa nova – koreografija linijskog western plesa, Caballero – koreografija linijskog plesa rumbe, Tango iz predgrađa Der Pariser tango – koreografija linijskog plesa tango, Ples tuljana Let kiss – twist i Hajde da ludujemo – disco ples.

Plesni nastup u sklopu projekta U potrazi za istinom

Organizirani su plesni nastupi na pozornici Centra za kulturu Trešnjevka, na 12. Svjetskom danu plesa i Europskog dana solidarnosti među generacijama u kazalištu Kerempuh, na Sajmu za zrele generacije Pravo doba na Zagrebačkom velesajmu i na završnom projektnom druženju polaznika u Ščitarjevu.

Iz projektnog proračuna su financirani honorari voditeljice i voditelja radionica, a nabavljen su i CD player, mikser i mobilni razglas.